W siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie, zostały podpisane „Plany współpracy na 2017 rok” pomiędzy urzędami morskimi a Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej oraz Morskim Oddziałem Straży Granicznej. Instytucje reprezentowali: BHMW – komandor Andrzej Kowalski, MOSG – kontradmirał Piotr Stocki, Urząd Morski w Szczecinie – dyrektor Andrzej Borowiec, Urząd Morski w Gdyni – dyrektor Wiesław Piotrzkowski, Urząd Morski w Słupsku – dyrektor Włodzimierz Kotuniak.

Podpisane dokumenty są kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy instytucjami, między innymi w zakresie wykonywania pomiarów hydrograficznych, wymiany danych potrzebnych do opracowywania map morskich i publikacji nautycznych, wymiany informacji nawigacyjnych, hydrograficznych, geodezyjnych, mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi i ochronę środowiska morskiego, przekazywania informacji o rejonach prowadzenia badań naukowych, prac czerpalnych, nurkowań, informacji o sytuacjach lodowych, sztormowych i powodziowych, a także o statkach, wobec których wydano decyzję o zatrzymaniu lub na których mogą znajdować się nielegalni pasażerowie.
Info UMS