Rutkowski – ustalimy osobę, które pomagała ukrywać się Pawłowi W – Jedziemy do Hamburga