Nielegalna praca i przeterminowane pobyty

Siedemnastu obywateli Ukrainy otrzymało od 28 października do 9 listopada decyzje zobowiązujące do powrotu po przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontrolach legalności zatrudnienia i pobytu.

Najwięcej cudzoziemców, bo aż jedenastu, naruszyło prawo poprzez nielegalne wykonywanie pracy, troje przeterminowało dopuszczalny pobyt, wobec dwóch osób ustalenia strażników granicznych wykazały, że cel i warunki ich wjazdu były niezgodne z deklarowanymi. Jednego obywatela Ukrainy ujęto, ponieważ przebywał w Polsce na podstawie wizy uzyskanej na podstawie podrobionego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy.

Dodatkowo wobec cudzoziemców zostały orzeczone półroczne i roczne zakazy ponownego wjazdu. Kontrole legalności pobytu i zatrudnienia oraz w konsekwencji ich ustaleń postępowania administracyjne przeprowadzili funkcjonariusze Straży Granicznej ze Świnoujścia, Szczecina, Kołobrzegu, Gdyni, Gdańska i Elbląga.

Straż Geniczna