Dla dobra naszej wyspy.

W Filii Miejskiego Domu Kultury w Karsiborze odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Karsibór, podczas którego dokonano wyboru członków Zarządu Osiedla.

W zebraniu, w którym chyba po raz pierwszy od wielu lat uczestniczyło tak wielu mieszkańców wyspy, udział wzięli Przewodnicząca Rady Miasta Joanna Agatowska, Radni Rady Miasta Zdzisław Merchelski, Kazimierz Nowicki , Sławomir Nowicki oraz rzecznik prezydenta Świnoujścia Robert Karelus.

  • To, że spotykamy się w tak licznym gronie świadczy o tym , że chcecie Państwo wziąć sprawy Waszego osiedla w swoje ręce –mówiła Joanna Agatowska- Cieszy również to, że jest wśród nas tak wielu przedstawicieli młodego pokolenia świnoujścian.

W sprawnie przeprowadzonym, przez komisję skrutacyjną, pod przewodnictwem Elżbiety Paździerskiej, głosowaniu do Zarządu Osiedla, w którym udział wzięło 82 mieszkańców Karsiboru, spośród 10 kandydatów do Zarządu wybrani zostali :
Aneta Fabiszewska uzyskując 57 głosów;
Karolina Kasperska -49 głosów;
Tomasz Olechwir – 43 głosy;
Przemysław Witkowski- 43 głosy;
Izabela Patryjas – 42 głosy.

Następnym krokiem będzie ukonstytuowanie się Zarządu Osiedla, którego członkowie wybiorą spośród siebie przewodniczącego , zastępcę przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
-Już dziś zapraszam w imieniu Prezydenta Świnoujścia na spotkanie, podczas którego będziecie mogli Państwo przedstawić mu najważniejsze z problemów dotyczących Waszego osiedla – powiedział rzecznik prezydenta Robert Karelus.