45 lat stacji demagnetyzacyjnej SD-11

W poniedziałek, 10 października, obchodzono 45. rocznicę pierwszego podniesienia bandery na SD-11. Przez okres swojej służby, ten specjalistyczny okręt – pływająca stacja demagnetyzacyjna wykonał kilkadziesiąt demagnetyzacji okrętów.

Przeprowadził również setki pomiarów pól fizycznych jednostek pływających.

Rocznica pierwszego podniesienia bandery jest najważniejszym dniem w roku dla okrętu i jego załogi. Na uroczystą zbiórkę zaproszeni zostali goście, wśród których byli m.in.: dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr Krzysztof ZDONEK, dowódca 12. Dywizjonu Trałowców kmdr por. Krzysztof SZUMLICKI, główny inżynier 12. Dywizjonu Trałowców kmdr ppor. Ireneusz ZYGMUNT, były zastępca dowódcy okrętu kpt. mar. Marcin MURACHA oraz jego obecna załoga. Podczas uroczystej zbiórki dowódca SD-11 kpt. mar. Szymon ZDUNEK odczytał rozkaz okolicznościowy, podziękował załodze za pracę na rzecz okrętu oraz złożył zebranym życzenia i wręczył okolicznościowe statuetki.

W ciągu swojej 45 letniej służby okręt przeprowadził kilkadziesiąt operacji demagnetyzacyjnych oraz setki pomiarów pól fizycznych okrętów, przyczyniając się bezpośrednio do bezpiecznego pływania jednostek Marynarki Wojennej. Okręt brał udział w najważniejszych ćwiczeniach bojowych takich jak: ANAKONDA, WARGACZ czy międzynarodowe ćwiczenie ratownicze BALEX.

SD-11 jest pływającą stacja demagnetyzacyjną projektu B208. Okręty tego typu to jednostki służące do przeprowadzania demagnetyzacji innych okrętów, czyli sprowadzania ich pól magnetycznych do minimalnego poziomu. Dokonywane jest to przez opasanie kadłuba demagnetyzowanego okrętu zwojami kabli, przez które przepływa prąd elektryczny o szczególnych parametrach. Pole magnetyczne przepływającego w zwojach prądu niweluje pole magnetyczne okrętu. Minimalizacja pola magnetycznego zabezpiecza okręt przed magnetycznymi minami morskimi – staje się on dla nich niewidoczny. Stacja demagnetyzacyjna SD-11 wchodzi w skład 12 Dywizjonu Trałowców, a od 1 października 2012 roku dowodzi nią kpt. mar. Szymon ZDUNEK.

Marynarka Wojenna