Szesnastu cudzoziemców musi opuścić Polskę

Decyzje o zobowiązaniu do powrotu i zakazie ponownego wjazdu do Polski od sześciu miesięcy do roku odebrało w tygodniu szesnastu obywateli Ukrainy. Jak wynika z przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontroli, cudzoziemcy naruszyli w Polsce prawo, głównie nielegalnie wykonując pracę.

W wyniku kontroli legalności zatrudnienia oraz kontroli legalności pobytu strażnicy graniczni stwierdzili, że 11 obywateli Ukrainy nielegalnie wykonywało pracę. Komendanci Placówek Straży Granicznej w Szczecinie, Kołobrzegu, Władysławowie i Krynicy Morskiej wystawili im decyzje nakazujące opuszczenie naszego kraju i orzekli o czasowym zakazie ponownego wjazdu.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Świnoujściu stwierdzili, że u trojga obywateli tego państwa naruszone zostały cele i warunki pobytu, które były niezgodne z deklarowanymi. Cudzoziemcy nie podjęli zatrudnienia we wskazanym w oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy przedsiębiorstwie, nie skontaktowali się z pracodawcą.

Podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemki z Ukrainy w Gdańsku strażnicy graniczni stwierdzili brak ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce