Mamy wszelkie dane by wykorzystać potencjał, który przez lata był uśpiony – podkreśliła Beata Szydło, premier polskiego rządu podczas wystąpienia na IV Międzynarodowym Kongresie Morskim w Szczecinie. – Chcemy to naprawić, uwolnić ten potencjał, odbudować przemysł stoczniowy. Stworzyć możliwości prawne, organizacyjne dla odbudowy gospodarki morskiej, żeglugi.

Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie ustawy, która ma pomóc w odbudowie polskich stoczni, które mogą być liderami w produkcji statków – kontynuowała szefowa polskiego rządu. – A dzisiaj będziemy świadkami podpisania listu intencyjnego dotyczącego budowy nowych promów.

Ze strony wykonawców list intencyjny podpisali prezesi: Gdańskiej Stoczni Remontowej im J. Piłsudzkiego S.A., Stoczni Remontowej „NAUTA” S.A., Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. oraz Szczecińskiego Parku Przemysłowego Sp. z o. o. Natomiast stroną zamawiającą jest Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Podkreślając znaczenie gospodarki całego kraju, gospodarki morskiej Minister Marek Gróbarczyk także nawiązał do ustawy stoczniowej, której pierwsze czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie. – Ministerstwo stwarza ramy prawne, legislacyjne, organizacyjne. Dzisiaj do tego procesu włączamy przedsiębiorców, bo nasza rola na tym etapie się kończy.

– Bez specjalnej troski, bez troski rządzących o ten obszar przemysłu (stoczniowego –przyp. red.), nie będzie rozwoju naszego kraju – apelował w swoim przemówieniu Marek Gróbarczyk.

IV Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie to już cykliczne wydarzenie. Każdego roku gromadzi ludzi morza, przedsiębiorców, sympatyków. Na Kongresie spotyka się około 1000 osób, z których znacząca część to stali goście. Tegoroczne wydarzenie zostało podzielone na cztery bloki tematyczne: Blok I – „Stocznie, żegluga i porty”, blok II – „Bezpieczeństwo i współpraca międzynarodowa”, blok III dotyczy rybołówstwa i akwakultury. W IV bloku poruszane są tematy związane z prawem, finansami i ekologią, natomiast w bloku V prelegenci poruszają tematy związane z energetyką i górnictwem morskim.

Biuro Prasowe