Szkolenie poligonowe nurków

W dniach 9-24 maja nurkowie-minerzy i nurkowie inżynierii 8. Flotylli Obrony Wybrzeża uczestniczyli w zgrupowaniu kondycyjnym. Odbywało się ono w Mrągowie nad jeziorem Czos.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Oddział Ratownictwa Inspektoratu Marynarki Wojennej DGRSZ. Tego typu zgrupowania organizowane są dla nurków-minerów i nurków inżynierii Marynarki Wojennej w dwóch cyklach – letnim i zimowym. Są one niezbędnym elementem szkolenia. Pozwalają na doskonalenie i podtrzymywanie na wysokim poziomie umiejętności nurkowych oraz zwiększają odporność organizmów nurków na niekorzystny wpływ warunków zewnętrznych podczas nurkowania.
W trakcie szkolenia doskonalono techniki realizacji działań podwodnych z wykorzystaniem aparatów o obiegu półzamkniętym t. CRABE oraz nowego wyposażenia – konsoli nurka EOD Artemis. Do pac podwodnych wykorzystywano także narzędzia hydrauliczne i przewodowy sprzęt nurkowy (hełmy Kirby Morgan 37) oraz pojazdy podwodne.

Tekst;
kpt. mar. Monika Trzcińska
Foto; 8.FOW
Szkolenie poligonowe nurków_ foto 8.FOW (8)

Szkolenie poligonowe nurków_ foto 8.FOW (5)

Szkolenie poligonowe nurków_ foto 8.FOW (7)