Dotyczy utrudnień w ruchu na Placu Słowiańskim .

W dniach od 12 do 18 maja 2016 roku, w związku z budową sieci ciepłowniczej, wyłączony z ruchu zostaje Plac Słowiański.
Objazd nastąpi ulicami: Armii Krajowej, Marynarzy, Wybrzeże Władysława IV.

placc