Regulamin Zawodów „Biegi Majowe – Świnoujście”
REGULAMIN BIEGÓW MAJOWYCH

 1. Cel imprezy:

Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu;
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia;
Promocja walorów Kąpieliska Morskiego wyspy Uznam.

2. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

 1. Termin:

Biegi odbędą się dnia 8 maja 2016 r. (niedziela) w Świnoujściu.
Zapisy elektroniczne do dnia 4 maja 2016 r.,
Biuro zawodów czynne w godz. 9.00-11.10 w dniu 8 maja 2016 r., przy Centrum Koordynacji Ratowników, wejście na plażę od ul. Powstańców Śląskich,
4. Program Zawodów:

BIEGI MAJOWE

Bieg przedszkolaków na dystansie 150 m

Godzina

Dziewczęta i chłopcy rocznik 2009 i młodsi

10.00

Bieg dzieci na dystansie 300 m (dekoracja na bieżąco)

Dziewczęta rocznik 2007 – 2008

10.20

Chłopcy rocznik 2007 – 2008

10.30

Bieg dzieci na dystansie 400 m (dekoracja na bieżąco)

Dziewczęta rocznik 2005 – 2006

10.40

Chłopcy rocznik 2005 – 2006

10.50

Bieg dzieci na dystansie 600 m (dekoracja na bieżąco)

Dziewczęta rocznik 2003 – 2004

11.00

Chłopcy rocznik 2003 – 2004

11.10

Bieg młodzieży na dystansie 800 m (dekoracja na bieżąco)

Gimnazja OPEN dziewczęta i chłopcy (klasyfikacja osobno)

11.20

XXI Bieg na 3 Mile Morskie 5556 m

Start biegu OPEN

11.30

 1. Trasa Biegów:

BIEGI MAJOWE 2016

 1. Opłaty i zgłoszenia:

W biegu na 3 Mile Morskie obowiązuje limit 200 uczestników.
Uczestnicy Biegu na 3 Mile Morskie wnoszą opłatę startową w wysokości 20 zł maksymalnie do dnia 4 maja br. Uczestnicy, którzy dokonają wpłaty po 28.04 muszą się okazać potwierdzeniem wpłaty w Biurze Zawodów w dniu imprezy.
Nr konta do wpłat: PEKAO SA I o/Świnoujście 07 1240 3914 1111 0000 3087 6345 Odbiorca przelewu: Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w tytule wpłaty prosimy podać: NAZWISKO, IMIĘ, DATA URODZENIA z dopiskiem „3 Mile Morskie”

Zgłoszenia do Biegu na 3 Mile Morskie, dostępne w formie elektronicznej do dnia 4 maja br. na stronie www.sport-time.com.pl, oraz w Biurze Zawodów w dniu imprezy tj.:
zapisy dzieci i młodzieży od godziny: 9.00 – 11.00 (UWAGA: koniec zapisów do startów w poszczególnych kategoriach na 20 min. przed startem); zgłoszenia do Biegów Majowych możliwe również poprzez karty startowe dostępne w szkołach
zapisy do Biegu OPEN w godzinach 9.00 – 11.00

 1. Pakiet startowy:

Wydawany w Biurze Zawodów dla uczestników Biegu na 3 Mile Morskie (numer startowy, chip zwrotny).

Po zakończonym Biegu chipy należy zwrócić Organizatorowi.

W przypadku braku chipa zawodnik zostanie obciążony kwotą 50 zł.

 1. Nagrody Biegów Majowych:

Bieg przedszkolaków – brak klasyfikacji generalnej. Wszyscy uczestnicy otrzymują upominki.
Biegi dzieci i młodzieży – prowadzona klasyfikacja generalna dziewcząt i chłopców. Medale dla pierwszych 3 uczestników w poszczególnych kategoriach.
9. Nagrody XXI Bieg na 3 Mile Morskie:

• puchary okolicznościowe w kategorii OPEN dla pierwszych 3 kobiet i mężczyzn.

• pamiątkowy medal dla 200 pierwszych uczestników w kategorii OPEN na mecie Biegu.

• wśród Uczestników sklasyfikowanych na mecie, odbędzie się losowanie nagród rzeczowych tj. 8 karnetów wstępu na Pływalnię Krytą, 4 karnetów na Halę Tenisową.

 1. Opieka medyczna:

Organizator zabezpiecza Uczestnikom opiekę medyczną wraz z karetką.

 1. Postanowienia końcowe:
 2. Prawo startu w Biegu 3 na Mile Morskie mają wyłącznie uczestnicy, którzy ukończyli 16 lat (rocz. 2000 i starsi), osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Biegu.
 3. Zgłoszenie do Biegów jest równoznaczne z przyjęciem, wyrażeniem zgody, oraz zaakceptowaniem i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ich kontuzje.
 5. Uczestnicy są zobowiązani dostarczyć Organizatorowi przed startem „Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu” lub wypełnione i własnoręcznie podpisane „Oświadczenie o stanie zdrowia” (dla osób niepełnoletnich oświadczenie wypełnia rodzic lub opiekun prawny).
 6. Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie podlega klasyfikacji.
 7. Wyniki Biegów zostaną opublikowane na stronie Ośrodka, oraz www.sport-time.com.pl
 8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji biegów w tym, na ich zamieszczanie w przekazach medialnych, oraz na wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii, zapisu wideo itp.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca
  i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. Wszelkie zmiany w Regulaminie Organizator będzie zamieszczał na stronie internetowej Ośrodka.
 10. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 11. Kontakt do Organizatora: Anna Bogdańska tel. (91) 321 3781 w. 21,
  e-mail:osir@uznam.net.pl

http://sport-time.com.pl/competitions/viewTerms?id=123