GP-1 dla szóstoklasistów

 

GP-1 dla szóstoklasistów

GIMZAJUM PUBLICZNE NR1 – CZEKA NA CIEBIE!

Najbliższy miesiąc jest dla uczniów klas szóstych czasem wyboru kolejnej szkoły w cyklu kształcenia.
Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Olimpijczyków Polskich jest placówką, która ma wiele do zaoferowania swoim uczniom i dlatego warto kontynuować w niej naukę.
Przedstawiamy zatem materiał filmowy, stanowiący relację z tegorocznych Drzwi Otwartych GP1, aby uczniowie, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, zdecydowali się zostać naszymi uczniami.
Przypominamy, że nabór do klas pierwszych trwa do 8 czerwca, a szóstoklasiści mają do wyboru klasy:
– informatyczną
– informatyczno- matematyczną
– humanistyczną
– biologiczno-ekologiczną
– klasy językowe:
– eurolingwistyczną
– z rozszerzonym programem j. angielskiego
– z rozszerzonym programem j. niemieckiego
– euroklasę-
– która przygotowuje do zdobycia certyfikatu z j. niemieckiego, a nauka o charakterze zajęć pozalekcyjnych odbywa się auspicjami Instytutu Goethego (jedyne w szkole płatne zajęcia)
– sportową (10 godz. Wychowania fizycznego)
– ogólną
Każdy, kto podejmuje naukę w GP1, może liczyć na pomoc w integracji z nowym środowiskiem oraz wsparcie w rozwijaniu zainteresowań i pasji, ciekawe zajęcia dodatkowe i projekty.
Złóż podanie i zasil naszą społeczność!

Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Olimpijczyków Polskich