Tak było w Niedzielę – Największy Marsz dla Życia w Polsce – Mężczyzna Waleczne Serce – Szczecin 2016 – BMS Pro Life