Konsultacje w sprawie projektu Instrukcji Terminalu (IRiET)

 

Konsultacje w sprawie projektu Instrukcji Terminalu (IRiET)

W związku z prowadzeniem końcowych prac zmierzających do komercyjnego uruchomienia Terminalu LNG w Świnoujściu, POLSKIE LNG S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu aktualizacji Instrukcji Terminalu (IRiET – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Terminalu).
Proponowany projekt aktualizacji podyktowany jest zarówno wymogami prawa, jak również dążeniem do udostępnienia niezakontraktowanych zdolności Terminalu LNG w Świnoujściu zainteresowanym podmiotom działającym na rynku.

Wszelkie uwagi i sugestie przekazane w trakcie konsultacji poddane zostaną wnikliwej analizie przed opublikowaniem końcowej wersji Instrukcji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem aktualizacji IRiET, a ewentualne uwagi oraz sugestie prosimy zgłaszać do dnia 9 maja 2016 r. przesyłając na adres e-mail: instrukcja@polskielng.pl wypełniony formularz, dostępny poniżej.

 

Polskie LNG