Strona główna » Honorowe Obywatelstwo Miasta Świnoujście

Honorowe Obywatelstwo Miasta Świnoujście

by Świnoujście w sieci

Zgodnie z § 3 pkt. 1. Regulaminu Nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Świnoujście z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Świnoujście dla osób żyjących oraz zmarłych szczególnie zasłużonych dla rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta Świnoujście mogą występować: radni w liczbie 11, prezydent miasta, lokalne stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne, zawodowe i polityczne przy poparciu 1000 mieszkańców oraz mieszkańcy w liczbie 1000 osób.

Zgodnie z § 3 pkt 2. wniosek taki winien zawierać:

a) dane o kandydacie (imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania)

b) charakterystykę kandydata

c) określenie zasług uzasadniające wyróżnienie kandydata

d) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na uhonorowanie (w przypadku osób żyjących) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów określonych niniejszym Regulaminem

d) oznaczenie wnioskodawcy wraz z wymaganą liczbą 1000 podpisów

Wniosek taki składany jest do Rady Miasta Świnoujście, a decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje zespół złożony z Przewodniczącego Rady, Prezydenta Miasta, Wiceprzewodniczących Rady oraz Przewodniczących Klubów Radnych. Ostateczną decyzję o nadaniu tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Świnoujście podejmują Radni w głosowaniu jawnym na Sesji Rady Miasta w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku, a uroczyste wręczenie tytułu następuje na Uroczystej Sesji Rady Miasta z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 2016 r.

W związku z powyższym serdecznie zapraszam do składania wniosków w proponowanym terminie do 30 czerwca 2016 r.

Regulamin Nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Świnoujście dostępny jest na stronie BIP lub w Biurze Rady Miasta, tel. 91 321 2661

Z poważaniem

Joanna Agatowska

Przewodnicząca Rady Miasta

Świnoujście. Musisz to zobaczyć !!


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW