Kampania „Czyste Plaże”2016 – XVII edycja

 

Kampania „Czyste Plaże”2016 – XVII edycja

W dniu 25 marca 2016 roku do Urzędu Miasta Świnoujście wpłynęła oferta Fundacji na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL na realizację zadania publicznego pn.: „Kampania Czyste Plaże 2016 – XVII edycja”.

Termin realizacji zadania: od dnia 1 lipca 2016 r. do 28 września 2016 r. Oferta wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Miasta Świnoujście, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Ewentualne uwagi można zgłaszać do dnia 13 kwietnia 2016 r. w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wyspiańskiego 35 c , tel. 91-321 79 26, w godzinach od 7.30 do 15.30.