Prawie 339 tys. szóstoklasistów z blisko 12 tys. szkół podstawowych we wtorek, 5 kwietnia przystąpi do sprawdzianu. Tegoroczni szóstoklasiści to ostatni rocznik uczniów przystępujących do tego typu egzaminu.

Sprawdzian składa się z dwóch części:‎

część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, ‎
część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.
Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach w podstawie programowej. Odnosi się on do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego.

Uczeń przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej. Nie określa się jednak minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, zatem ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎

Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, ‎a część druga – 45 minut. Poszczególne części tego egzaminu rozdzielone są przerwą.

W tym roku najwięcej, bo ponad 330 tys. uczniów, wybrało język angielski. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki, który chce zdawać ponad 15 tys. szóstoklasistów. Do testu z języka rosyjskiego zgłosiło się 262 uczniów, francuskiego – 207, a hiszpańskiego – 22.

Więcej informacji o sprawdzianie znaleźć można na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wszystkim szóstoklasistom życzymy powodzenia!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News