Szanowni Państwo.

Przez ostatnie półtora roku miałem zaszczyt pełnić funkcję Prezesa Zarządu Spółki Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu. Przekazując tą funkcję mojemu następcy chciałbym gorąco podziękować całemu personelowi szpitala, wszystkim, którzy na jego rzecz pracowali i dzielili ze mną trud organizacji świadczeń medycznych dla mieszkańców miasta. Dzięki Waszym wysiłkom udało się wprowadzić szereg przedsięwzięć, które przyczyniły się do usprawnienia i stabilizacji funkcjonowania świnoujskiej lecznicy i poprawy standardów opieki nad pacjentami. Żywię także nadzieję, że Wasze inicjatywy, nad którymi wspólnie pracowaliśmy, będą nadal owocnie kontynuowane i wdrażane.

Chciałbym wyrazić słowa uznania całemu białemu personelowi, pracownikom administracji, księgowości, obsłudze technicznej i gospodarczej szpitala. Podkreślam, że to dzięki Waszej determinacji udało się wprowadzić wiele korzystnych dla szpitala zmian.

Dziękuję Panu Prezydentowi, radnym Rady Miasta oraz pracownikom magistratu. Klimat przychylności i wsparcia jaki miasto zapewniło szpitalowi przyczyniał się do podniesienia skuteczności realizacji naszych zamierzeń.

Kieruję także wyrazy wdzięczności do świnoujskich mediów za zainteresowanie i troskę sprawami szpitala. Niewątpliwie Wasze uwagi i opinie wzbogacały program naszych codziennych działań.
Dziękuję w końcu samym mieszkańcom miasta Świnoujście, z jednej strony za wyrozumiałość wówczas, gdy spotykały Was różne, organizacyjne niedogodności, z drugiej jednakże za wiele ciepłych słów i podziękowań, które umacniały naszą wiarę w sens trudu ponoszonego przez cały nasz zespół.
Życzę wszystkim poczucia satysfakcji z pracy na rzecz miasta Świnoujście oraz naszego szpitala.

Jacek Piętniewicz