A kiedy tunel w Świnoujściu ??

 

Gdańsk potrzebował tunelu – bo Premier Tusk był z Sopotu ?? – kiedy przyjdzie czas na Świnoujście ?? – czy Marszałem Brudziński coś może ?? – zobaczymy 

 

Trwają przeglądy, spisywane są protokoły odbioru końcowego w poszczególnych branżach : drogowej, konstrukcyjnej, mostowej, sanitarnej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, torowej, kolejowej. Oprócz tego trwa konfigurowanie wszystkich systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w tunelu. Ruch pojazdów oraz stan wszystkich urządzeń tunelu będzie nadzorowany przez operatorów pracujących w całodobowym Centrum Zarządzania Tunelem (CZT), zlokalizowanym przy ul. Marynarki Polskiej.

CZT ma dwa stanowiska operatorskie. Każde z nich wyposażone jest w 4 monitory służące do nadzorowania instalacji tunelowych oraz jeden monitor alarmowy systemu wideo. Obrazy z kamer monitoringu są wyświetlane na ścianie graficznej, złożonej z czterech monitorów LCD o przekątnej 42” oraz na monitorach stanowiskowych. Każde stanowisko ma pulpit sterowania kamerami, pulpit systemu telefonów awaryjnych SOS oraz pulpit obsługi systemu nagłośnienia, wyposażony w mikrofon. Stan urządzeń i instalacji będzie prezentowany na ekranach za pomocą oprogramowania wizualizującego typu SCADA, które umożliwia kontrolę stanów awaryjnych oraz monitorowanie zdarzeń drogowych lub technicznych w tunelu.

W normalnych warunkach eksploatacyjnych sterowanie ruchem pojazdów i nadzorowanie działania całego systemu wykonuje automatyczny system zarządzania.

Sterowanie systemu odbywa się przez centralny komputer, który stanowi zespół dwóch sterowników przemysłowych z pamięcią stałą (PLC) S7-400 Siemens. Sygnały pomiarowe, kontrolne i sterujące trafiają do komputera centralnego za pośrednictwem rozproszonych urządzeń wejścia-wyjścia (RIO) poprzez światłowodową magistralę komunikacyjną. Do komputera centralnego podłączone są sygnały statusowe wszystkich urządzeń i instalacji. W celu zapewnienia bezpiecznej i ciągłej pracy całego systemu, wszystkie urządzenia biorące udział w zarządzaniu i sterowaniu pracują w konfiguracji redundantnej, tzn. są zdublowane. Zastosowane rozwiązania umożliwiają wymianę uszkodzonych podzespołów bez wyłączania systemu, a co za tym idzie bez potrzeby zamykania tunelu w przypadku awarii elementów systemu zarządzania.

Zastosowane systemy zapewniają w pełni automatyczną pracę i właściwą reakcję urządzeń w przypadku zdecydowanej większości zdarzeń oraz awarii. Do zadań operatów należy kontrola działania automatycznego systemu zarządzania tunelem oraz reagowanie na zdarzenia nietypowe poprzez interwencyjne uruchamianie odpowiednich programów systemu zarządzania, a w szczególności zatrzymywanie i ponowne wznawianie ruchu pojazdów, kierowanie zachowaniem osób w tunelu za pośrednictwem systemu nagłośnienia oraz pomoc w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej.

Info: www.gik.gda.pl