Panika w OSiR ?? – managerowie – radni Agatowska i Teterycz – stracą posady ??

Jak to mówią pańska łaska na pstrym koniu jeździ – gry Radni Agatowska i Teretycz byli potrzebni prezydentowi Żmurkiewiczowi- to z narażeniem wszytki możliwych zasad moralnych stworzono im fuchy managerów w ośrodku OSRir Świnoujście gdzie jako radni mogli nadal pobierać sowite wynagrodzenie.murkiewicy-preyzdent-đwinoujđcia-cyonek-sld

Jednak dziś wszystko się zmienia z nieoficjalnych rozmów wynika, że nastąpią zmiany na stanowisku dyrektora OSiR a wówczas nowy „włodarz” może już nie potrzebować managerów wystarczą mu kierownicy – a Radni nie mogą zajmować NORMALNYCH etatów bo musieli by złożyć mandat.

Jeżeli Prezydent dogada się Z Platformą Obywatelską – to być może etaty w OSiR będą potrzebne dla towarzyszy z innej partii – być może ?? – musimy poczekać – nikt oficjalnie nie chce na ten temat rozmawiać.