Policjanci zapraszają na debatę społeczną o przemoc

Komendant Miejski Policji w Świnoujściu mł. insp. Andrzej Zakrzewski zaprasza mieszkańców miasta na debatę społeczną, której tematem jest przemoc w placówkach oświatowych. Spotkanie odbędzie się w środę 24 lutego 2016 roku o godzinie 12.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Olimpijczyków Polskich przy ulicy Witosa 12.

Ograniczenie zjawisk oraz zachowań budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia mieszkańców miasta stanowi priorytet w działaniach podejmowanych przez Komendę Miejską Policji w Świnoujściu. Dążąc do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa policjanci chcą poznać oczekiwania społeczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez włączenie obywateli w wypracowanie propozycji rozwiązań mających na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

W środę 24 lutego 2016 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Olimpijczyków Polskich przy ul. Witosa 12 odbędzie się debata społeczna pt. „Czy można powstrzymać przemoc w szkole?”, której organizatorem jest Komenda Miejska Policji w Świnoujściu. Na spotkanie zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta, placówek oświatowych oraz instytucji pomocowych.

Podstawowym celem tego przedsięwzięcia jest zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie problemu przemocy w placówkach oświatowych. Policjanci wyrażają nadzieję, że przeprowadzona dyskusja pozwoli na wymianę informacji między zaproszonymi podmiotami o istniejących zagrożeniach i skali zjawiska, wypracowanie wspólnych stanowisk i wniosków, a także określenie dalszych kroków działania.

Komendant Miejski Policji w Świnoujściu mł. insp. Andrzej Zakrzewski zaprasza na debatę społeczną poświęconą problemowi przemocy również mieszkańców miasta zainteresowanych poruszanym tematem.

Oficer prasowy KMP w Świnoujściu

st. asp. Beata Olszewska