Strona główna » Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu

Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu

by Świnoujście w sieci

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu, przy ul. Portowej 10 w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do dnia 30 grudnia 2015 r. wpłynęła jedna oferta: – Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Henryka Wieniawskiego 5 – oferta nr 1.

Na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 2015 r. Komisja Konkursowa stwierdziła, że oferta nr 1 spełniła warunki formalne wymagane od oferentów i została dopuszczona do oceny merytorycznej. Oferta otrzymała 538 punktów na 600 możliwych.

Zarządzeniem nr 62/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Prezydent zaakceptował ofertę Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Henryka Wieniawskiego 5 i przyznał dotację na rok 2016 na realizację ww. zadania w wysokości 420.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Prezydent Miasta Świnoujście
Info UM

Świnoujście. Musisz to zobaczyć !!


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW