Decyzje o zobowiązaniu do powrotu i czynności podjęte w tym kierunku wobec czternastu cudzoziemców to efekt kontroli legalności pobytu i zatrudnienia przeprowadzonych w ostatnim tygodniu przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Strażnicy graniczni ze Szczecina decyzje zobowiązujące do powrotu wręczyli obywatelowi Rosji i Nigerii. Cudzoziemcy nie mieli dokumentów uprawniających ich do pobytu w Polsce, podobnie jak obywatel Turcji, wobec którego wszczęto czynności zmierzające do wydania mu zobowiązania do powrotu. Nielegalnie przebywał w Polsce także Marokańczyk skontrolowany przez funkcjonariuszy z Gdańska i Ukrainiec wylegitymowany przez ustecką Straż Graniczną.

Gdańscy strażnicy graniczni stwierdzili również nielegalną pracę wykonywaną przez dziewięciu obywateli Ukrainy na terenie jednej ze stoczni. Wobec mężczyzn podjęte zostały czynności ukierunkowane na wydanie im decyzji administracyjnych zobowiązujących do powrotu.

W ubiegłym roku funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili prawie 680 kontroli legalności pobytu cudzoziemców i przeszło 380 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że z naruszeniem przepisów prawa przebywało w Polsce 403 cudzoziemców, nielegalną pracę zaś wykonywało 645 osób.

Straż Graniczna