Miasto Świnoujście funkcjonuje w ogólnopolskim programie Karta Dużej Rodziny, który wszedł w życie w drugiej połowie 2014 roku.

  • Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu czy instytucji, w której pracują. Jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do czasu ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat ,– informuje Robert Karelus rzecznik prezydenta miasta

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje Prezydent Miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z szerokiego katalog oferty na terenie całego kraju. Aktualnie jest to ponad 8 tysięcy miejsc. .

W Świnoujściu, w tym roku, wydanych zostało 358 kart 76 rodzinom wielodzietnym. Ogółem, od czasu obowiązywania programu karty otrzymało 735 mieszkańców miasta ze 144 rodzin.

-Chcemy, aby Świnoujście szerzej włączyło się do programu, dlatego w najbliższym czasie, pragniemy przygotować, we współpracy z miejskimi i prywatnymi instytucjami, katalog firm i usługodawców, oferujących zniżki na swoje usługi rodzinom wielodzietnym. Będą z nich mogli także korzystać posiadacze Karty Dużej Rodziny z całej Polski.- mówi Paweł Sujka zastępca Prezydenta Miasta -Zapraszamy do wzięcia udziału w tym programie przedstawicieli różnych branż ze Świnoujścia: właścicieli restauracji, barów, przewoźników, gestorów branży turystycznej, punktów handlowych, usługowych, kulturalnych, oświatowych.

Przedsiębiorców, którzy chcieliby przyłączyć się do tego ważnego społecznie programu prosimy o kontakt z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta, pok. 107 tel.91 327 86 96

Karta Dużej Rodziny, uprawnia do korzystania z ulg i zniżek podlegających publikacji na stronach:

www.mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl

Mieszkańcy Świnoujścia, którzy spełniają kryteria, mogą złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny w Urzędzie Miasta – Wydział Spraw Obywatelskich (pok. 7, nr tel.: 091 321 28 65), w godzinach od 7.30 – do 15.30.

Wniosek o wydanie Karty można znaleźć pod linkiem: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki

TekstBIK