Strona główna » Edukacja. Młodzi świnoujścianie wśród najlepszych

Edukacja. Młodzi świnoujścianie wśród najlepszych

by Świnoujście w sieci

Edukacja. Młodzi świnoujścianie wśród najlepszych

Wiktoria, Paulina, Krystian, Patryk, Kamila, Patrycja i Aleksy – to uczniowie świnoujskich szkół średnich, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów. Zobacz kim są, do jakich szkół chodzą i jakie musieli spełnić kryterium, aby otrzymać takie stypendium.
Kryteria kandydatów do stypendium PRM określa art. 90h Ustawy o systemie oświaty, który brzmi:

  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły
    dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły
    na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

A oto stypendyści ze Świnoujścia na rok szkolny 20015/2016:
1) Wiktoria Kos uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Świnoujściu;
2) Paulina Grygielewicz uczennica IV klasy Technikum Zawodowego nr 1 w CEZIT w Świnoujściu, w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych;
3) Krystian Lamorski uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Świnoujściu;
4) Patryk Olejniczak uczeń III klasy – kierunek technik ortopeda Technikum Ortopedycznego w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu;
5) Kamila Pawlewicz uczennica II klasy – kierunek technik ortopeda Wojewódzkiego Technikum dla Młodzieży w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu;
6) Patrycja Rymarkiewicz uczennica II klasy technik nawigator morski Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu;
7) Aleksy Bizan – uczeń II klasy I Liceum Społecznego Fundacji LOGOS w Świnoujściu.

Info: BIK UM Świnoujście
Fot. ZUW

Świnoujście. Ogrody działkowe jak pola ryżowe – Ktoś się tym zajmie ??


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW