60 tys. zł. planuje przeznaczyć wojewoda zachodniopomorski na realizację w 2016 r. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS.

W projekcie programu proponowane są trzy obszary współpracy wojewody z organizacjami pozarządowymi. Wspólne działania mają obejmować: realizację zadań publicznych, informowanie o planowanych kierunkach działalności oraz powoływanie zespołów doradczych.

Priorytetami w przyszłym roku mają być: rozbudowa sieci punktów konsultacyjno-diagnostycznych wykonujących anonimowe i bezpłatne testy w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym; poprawa komfortu życia osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich; zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Uwagi do programu można wnosić w terminie do 20 listopada 2015 r. pod adresem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Wydział Zdrowia Publicznego, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin lub na podany fax: 91 43 03 318.

Projekt programu.