Po raz kolejny szczecińskie służby mundurowe zapraszają wszystkich na akcję Honorowego Krwiodawstwa w ramach obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.

Akcja odbędzie się 13 listopada 2015 r.

Partnerami akcji są:

PCK ZOO (Polski Czerwony Krzyż w Szczecinie)
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
WCKiK Terenowa Stacja w Szczecinie
12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
12 Brygada Zmechanizowana
12 Batalion Dowodzenia Ułanów Podolskich Szczecin
Żandarmeria Wojskowa – Oddział w Szczecinie
5 Pułk Inżynieryjny – Szczecin-Podjuchy
Oddział Prewencji Policji w Szczecinie
Służba Więzienna – Okręgowy Inspektorat w Szczecinie
KW PSP Szczecin
Placówka Straży Granicznej w Szczecinie
Inspekcja Transportu Drogowego w Szczecinie
Szkolne Koło PCK „Pijawki”
Dzień Dla Życia

Info POLICJA