Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25.10.2015 roku w Gminie Międzyzdroje

Senat Okręg Wyborczy 98
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania – 5497
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania – 2491
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia – 124
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika – 1
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze – 4
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych – 4
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny – 4
Liczba kart wyjętych z urny – 2493 w tym liczba kart wyjętych z kopert – 4
Liczba kart nieważnych – 0
Liczba kart ważnych – 2493
Liczba głosów nieważnych – 81
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów – 2412
Joanna Monika AGATOWSKA – 390
Edward KOSMAL – 688
Grzegorz Bernard NAPIERALSKI – 819
Sławomir Piotr PREISS – 83
Witold Florian RUCIŃSKI – 68
Marek Przemysław ŚWIDERSKI – 364
Razem – 2412
Frekwencja : 45,32 %