PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW
Wyniki głosowania w okręgu wyborczym ustalono w dniu 26 października 2015 r.
Głosowanie przeprowadzono w 657 obwodach głosowania i na podstawie protokołów głosowania otrzymanych od wszystkich obwodowych komisji wyborczych na obszarze należącym do jej właściwości Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania w okręgu:

protokół-wybory
http://szczecin.pkw.gov.pl/