Frekwencja w Świnoujściu – 38.76 %
Zbiorcze statystyki głosowania
Liczba uprawnionych do głosowania 33226
Liczba wydanych kart 12879


Województwo zachodniopomorskie
Frekwencja – 35.04 %
Zbiorcze statystyki głosowania
Liczba uprawnionych do głosowania 1328292
Liczba wydanych kart 465455
zachodniopommzachod


pkwq153pkwq1pkwq12pkwq1