Strona główna » MODERNIZACJA TORU WODNEGO ŚWINOUJŚCIE – SZCZECIN

MODERNIZACJA TORU WODNEGO ŚWINOUJŚCIE – SZCZECIN

by Świnoujście w sieci

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE ODEBRAŁ PRACE NA TORZE WODNYM

Projekt pn.”Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia” to strategiczna inwestycja dla przyszłości zachodniopomorskich portów. Mimo początkowych trudności prace na torze wodnym zostały w terminie zakończone i odebrane przez Urząd Morski w Szczecinie. Był to największy tego typu projekt morski dofinansowany ze środków POIiŚ i równocześnie jedyny duży projekt, dotyczący toru podejściowego do portu od strony morza.

Przedsięwzięcie polegało na modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin wraz z towarzyszącą infrastrukturą. II etap modernizacji tego szlaku wodnego jest wstępem dla przyszłych prac, których celem będzie pogłębienie toru do pożądanej głębokości 12.5 m. Tak znaczne pogłębienie toru w dużym stopniu poprawi dostępność i konkurencyjność portu w Szczecinie.

Jest to niezwykle ważna inwestycja dla polskiej gospodarki.
Od rozpoczęcia prac w lutym 2013 r. minęło ponad dwa i pół roku. W tym czasie konstrukcja obudowy toru wodnego została całkowicie zmieniona. Na długości ponad 13.3 km wyprofilowano skarpy brzegów i ułożono na nich narzut kamienny. W sumie na terenie inwestycji wbudowano ok. 1mln ton kamienia, który w 95% pochodził ze złóż na Dolnym Śląsku. Do umocnienia skarp posłużyła także geowłóknina, której wykorzystano ok. 1 mln m2. Zalądowionych zostało również blisko 11 000 m2 zatoczek po dawnej przeprawie promowej.

Przedmiotem prac budowlanych było jeszcze wiele innych elementów infrastruktury, takich jak np. nowe Nabrzeże Techniczne, odtworzone Nabrzeże nr 91, przełożony na ląd kabel światłowodowy VTS, stanowiący element Radarowego Systemu Zarządzania i Kontroli Ruchu Statków. Dzięki temu konstrukcja brzegów toru wodnego jest teraz w pełni bezpieczna, stateczna i funkcjonalna.

„Z satysfakcją możemy powiedzieć, że w 100% i bez opóźnień udało się nam zrealizować tak ogromne zadanie inwestycyjne, mimo wielu obaw i zagrożeń, jakie pojawiły się po pierwszym roku realizacji. Jednak w 2014 r. po stronie wykonawcy robót nastąpiła pełna mobilizacja ludzi i sprzętu, a w maju br. nadrobiono wszystkie zaległości. Zatem możemy już pochwalić się skutecznie ukończoną inwestycją. Roboty budowlane zakończono 15 lipca 2015 r.” – mówi Elżbieta Buszyńska kierownik Zespołu ds. Inwestycji Unijnych w Urzędzie Morskim w Szczecinie.

Obiektów niebezpiecznych znalezionych i wydobytych na terenie inwestycji było bardzo dużo – w rejonie tym prowadzone były w okresie II wojny światowej intensywne działania wojenne. Niewybuchy znajdowały się na obszarze ok. 130 ha i były na bieżąco neutralizowane przez służby saperskie Marynarki Wojennej.

Bardzo ważnym elementem inwestycji był stały nadzór przyrodniczy prowadzony przez zespół Inżyniera Kontraktu. Ścisła kontrola wpływu inwestycji na środowisko wiązała się również z tym, że prace częściowo prowadzono na obszarze Natura 2000. W trakcie okresów lęgowych i migracji ryb prace wykonywano tylko w sposób niezakłócający procesów przyrodniczych. Prowadzone roboty nie mogły przekraczać dozwolonego poziomu hałasu, a także powodować zbyt wielkiego poziomu zmętnienia wody.

Urząd Morski w Szczecinie już rozpoczął prace związane z III etapem modernizacji, dzięki któremu zostanie uzyskana głębokość 12,5 m na całej długości toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Dla tego projektu wykonane zostało już Studium Wykonalności, dokumentacja środowiskowa i szereg innych analiz specjalistycznych.

(Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia

Orientacyjny koszt całkowity projektu – 328,83 mln PLN
Szacunkowa kwota dofinansowania z UE – 267,375 mln PLN (85 % wyd. kwalifikowalnych.)

Beneficjent – Urząd Morski w Szczecinie.
Całkowity koszt projektu – 328,83 mln PLN, w tym dofinansowanie z UE – 256,11 mln PLN.
Wykonawca robót budowlanych – Konsorcjum firm: Energopol-Szczecin S.A. – Lider, Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. – Partner
Inżynier Kontraktu – Grontmij Polska S.A.
Największy tego typu projekt morski dofinansowany ze środków POIiŚ.
Przedsięwzięcie obejmowało obustronną przebudowę zdegradowanych umocnień brzegowych na odcinku ok. 8 km toru wodnego Świnoujście–Szczecin (zmodernizowano łącznie ponad 13,3 km brzegów). Skarpy umocnień stanowią jednocześnie skarpy toru wodnego.
Do umocnienia brzegów toru wodnego wykorzystano m.in. ok.1 mln m2 geowłókniny
oraz ok.1 mln ton narzutu kamiennego.
Zalądowionych zostało 11 000 m2 zatoczek.
Wybudowano dwa bardzo ważne elementy infrastruktury tego szlaku wodnego: Nabrzeże 91 i Nabrzeże Techniczne.
II. etap modernizacji tor wodnego przygotował teren inwestycji do pogłębienia do 12,5 m (obecnie 10,5 m).

Bramownice w Świnoujście - Miasto usuwa dzikie koczowiska z parkingów przy plaży


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

4 + 4 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.