Włodzimierz Kotuniak – Oświadczenie kandydata na posła.

OŚWIADCZENIE

Ja Włodzimierz Kotuniak oświadczam co następuje:

Ostatnio, w związku z rozpoczęciem kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, pojawiły się w mediach niepełne informacje na temat mojej osoby.

Dlatego też, dla uniknięcia nieporozumień wyjaśniam.

Ja kapitan Żeglugi Wielkiej Włodzimierz Kotuniak kandyduję z listy Prawa i Sprawiedliwości ponieważ należę do tej partii od 2007 roku.

Współtworzę i biorę udział w wielu obywatelskich inicjatywach, ale przede wszystkim jestem częścią Prawa i Sprawiedliwości.

Każdy, kto celowo przemilcza lub świadomie manipuluje informacjami o mojej osobie zostanie, w trybie wyborczym, „poproszony” o sprostowanie.

Byłem mistrzem Szczecina w szpadzie.

Kiedyś, ludzie honoru, bronili swoich racji na ubitej ziemi.

Jeżeli manipulacje informacjami na temat mojej osoby będą się powtarzać gotów jestem stanąć z każdym w sportowym pojedynku na szpady.

Z poważaniem

Kapitan Żeglugi Wielkiej Włodzimierz Kotuniak

Kandyduje z listy Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu z miejsca 24

oswiadczenie 001