Już po raz 22 organizowana jest akcja „Sprzątanie Świata – Polska”. W tym roku kampania zwraca szczególną uwagę na tworzenie i funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Akcja odbędzie się w najbliższy weekend od 18 do 20 września.

smieciW akcji tradycyjnie już wezmą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo-wychowawczych wraz z opiekunami.

smieci (2)„Sprzątanie świata” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie. Cele towarzyszące akcji to również propagowanie unikania wytwarzania odpadów, selektywna zbiórka oraz wskazanie m.in. na prawo każdego z nas do domagania się rozwiązywania problemów dla uzyskania efektu czystego środowiska.