Strona główna » Jesteśmy przygotowani na przyjęcie uchodźców

Jesteśmy przygotowani na przyjęcie uchodźców

by Świnoujście w sieci

Komendant Główny Straży Granicznej, gen. dyw. SG Dominik Tracz wspólnie z Minister Spraw Wewnętrznych Teresą Piotrowską, Wiceministrem Spraw Wewnętrznych Piotrem Stachańczykiem i Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafałem Rogalą przedstawili w Sejmie raport z przygotowań do przyjęcia uchodźców w ramach europejskiej polityki migracyjnej.

Na piątkowym posiedzeniu połączonych Komisji Spraw Wewnętrznych i Unii Europejskiej posłowie mogli zapoznać się z kompleksową informacją na temat stanu przygotowań do przyjęcia uchodźców, oraz poznać polskie priorytety przed poniedziałkowym posiedzeniem Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej.

Komendant Główny Straży Granicznej wielokrotnie podkreślił kluczowe znaczenie współpracy i skutecznego realizowania istniejących procedur dla zapewnienia bezpieczeństwa granic i realizacji polityki migracyjnej. Gen. Tracz zaznaczył, że o przygotowaniu Polski świadczą dotychczasowe doświadczenia współpracy służb krajowych oraz budowania dobrych relacji ze służbami państw ościennych – w szczególności pogranicznikami z Niemiec, Czech i Słowacji.

Przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych podkreślali również wielokrotnie znaczenie międzynarodowej koordynacji działań oraz rolę FRONTEX-u. Komendant przypomniał, że Straż Graniczna stale współpracuje z unijną agencją ds. granic zewnętrznych, prowadzi wymianę informacji oraz wspiera ją delegując funkcjonariuszy i udostępniając wyspecjalizowany sprzęt. 185 funkcjonariuszy Straży współpracuje w Europejskich Zespołów Straży Granicznej, przebywając na misjach i służąc w zespołach szybkiego reagowania w sześciu krajach europejskich, m.in. Grecji, na Węgrzech i we Włoszech. W ciągu najbliższych dwóch tygodni wyspecjalizowany samolot Straży Granicznej M28 Skytruck rozpocznie misję wspierającą działania zmierzające do zażegnania kryzysu migracyjnego w Grecji, a strona węgierska otrzymała już propozycję użyczenia specjalistycznego śmigłowca SG.

Generał Dominik Tracz zapewnił, że Straż Graniczna na każdym poziomie swojej struktury organizacyjnej jest w pełni przygotowana do realizowania powierzonych im zadań. Procedury stosowane przez SG w ochronie granic zewnętrznych, zwłaszcza przy zatrzymywaniu cudzoziemca nielegalnie przekraczającego granicę państwa, są zbliżone do postępowania wobec obcokrajowców wnioskujących o nadanie statusu. Wynika to ze wspólnych czynności, podstawowych jeśli chodzi o działania Straży, tj. badania legalności, zasad, celu wjazdu i pobytu na terenie kraju, które poprzedzają dalsze działania formacji.

Co więcej, Straż Graniczna ma doświadczenie przyjmowania dużej ilości uchodźców na granicy państwa – szczególnie obywateli Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej, którzy po konfliktach na Kaukazie masowo wnioskowali o przyznanie statusu uchodźcy (zwłaszcza na granicy polsko-białoruskiej w Terespolu). – Wiemy jak to robić, jesteśmy przygotowani, Komendant Główny Straży Granicznej dysponuje odpowiednimi narzędziami – zapewnił posłów gen. Tracz. – Struktura, sposób działania formacji i wdrożone procedury uprawniają mnie do stwierdzenia, że jesteśmy gotowi do podjęcia działań – podkreślił Komendant.

Straż Graniczna nie odnotowuje zwiększonego napływu uchodźców

Jeszcze w 2014 roku wzmocniono procedury współdziałania służb i instytucji na wypadek ewentualnego napływu większej liczby uchodźców. Działania te wypracowano w związku z konfliktem na Ukrainie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, opracowane procedury działania zostaną przeniesione ze wschodniej części Polski na południe kraju.

W styczniu 2014 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w związku z kryzysem ukraińskim, poleciło Straży Granicznej i Urzędowi ds. Cudzoziemców przygotowanie i bieżącą aktualizację planu działań, na wypadek masowej migracji obywateli Ukrainy do Polski.

Plan działania zawiera m.in. organizację przyjmowania, transportu i pobytu na terytorium RP cudzoziemców czy uchodźców. Dodatkowo określono procedury współpracy wszystkich podmiotów resortu spraw wewnętrznych z administracją terenową i Siłami Zbrojnymi. Dokument określa zarówno zadania, jak i przeznaczone do ich realizacji siły i środki Straży Granicznej, UdsC, Policji, PSP i wojska.

Wypracowane plany działania oraz współpracę służb i instytucji sprawdzono także podczas największych od lat 70-tych Ćwiczeniach Służb MSW, które odbyły się w kwietniu 2014 roku w okolicach Radomia. Straż Graniczna oraz inne służby wiedzą, w jaki sposób je wdrażać, również w innych częściach Polski. Są także gotowe, by przenieść te procedury z naszej wschodniej granicy na południową.

Przypomnijmy również, że kontrola legalności pobytu cudzoziemców w Polsce to stałe zadanie Straży Granicznej. Formacja dysponuje odpowiednią liczbą funkcjonariuszy. Dodatkowo, gdyby zaszła taka konieczność, Komendant Główny SG może skierować dodatkowe siły i środki w postaci nieetatowych pododdziałów odwodowych znajdujących się w Komendach Oddziałów. Ma również możliwość wykorzystania nieetatowych pododdziałów odwodowych centralnego podporządkowania Komendanta Głównego SG.

Podkreślamy, że służby podległe MSW uważnie monitorują sytuację, zachowując gotowość na ewentualne przyjęcie zwiększonej liczby osób poszukujących ochrony. Nasi pogranicznicy są również w stałym kontakcie z sąsiednimi funkcjonariuszami. Zaznaczamy, że w chwili obecnej nie ma potrzeby podejmowania nadzwyczajnych działań na południu kraju, a Straż Graniczna nie odnotowuje zwiększonego napływu uchodźców. Sytuacja jest jednak na bieżąco monitorowana.

Info. http://www.strazgraniczna.pl/

Bramownice w Świnoujście - Miasto usuwa dzikie koczowiska z parkingów przy plaży


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

dwadzieścia − 10 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.