12 września 1683 wspólnie obroniliśmy Europę. Wiktoria Wiedeńska.

https://www.youtube.com/watch?v=502yac87Mow&list=PLVjK3RsDThcB2R3hSCiXqrPNNgE4peVuX