Do 13 września 2015 r. na ogólnodostępnej przeprawie promowej „Centrum” w ciągu dnia będzie kursował dodatkowy trzeci prom. Jednostka będzie wchodziła do ruchu w razie wystąpienia dużych kolejek oczekujących na przeprawę. Taką decyzję podjął Prezydent Miasta Janusz Żmurkiewicz.

Dodatkowy prom będzie uruchamiany w godzinach 9.15 – 20.30, czyli wówczas, gdy z przeprawy korzysta najwięcej zmotoryzowanych.
Jednocześnie informujemy, że przeprawa promowa „Centrum” nadal czynna będzie całą dobę. W godzinach nocnych od 22.00 do 4.00  samochody spoza miasta o DMC do 3 ton mogą również korzystać z drugiej przeprawy „Warszów” (obsługiwanej przez promy typu „Bielik”).

Jednocześnie na przeprawie „Warszów” nadal obowiązuje decyzja prezydenta miasta, że w przypadku gdy tuż przed planowanym odbiciem promu od nabrzeża, na pokładzie są wolne miejsca, wówczas wpuszczane są samochody niemające rejestracji ZSW lub specjalnego identyfikatora.

Szczegółowy rozkład kursowania jednostek obsługujących obie świnoujskie przeprawy jest dostępny pod adresem:  http://www.zegluga.swi.pl/rozklad.html
Tekst BIK UM Świnoujście