W związku z przebudową ulic Kołłątaja i Wilków Morskich w dniach od 24 sierpnia do 06 września 2015 r. prowadzony będzie zostaje II etap robót.
Utrudnienia dotyczyć będą głównie skrzyżowania ul. Kołłątaja z ul. Wilków Morskich.
Początkowo pozostawiony będzie przejazd przez skrzyżowanie od ul. Kołłątaja. Jednak w dalszych pracach przejazd będzie odbywał się od ul. Wilków Morskich.
W dalszym ciągu pozostaje bez przejazdu ul. Wilków Morskich na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul, Kołłątaja. Objazd przedmiotowego odcinka ulicami Staszica, Rybaki, Grunwaldzką, 11 Listopada i Poznańską.
Prosimy o rozważną jazdę i przestrzeganie oznakowania.
Info UM