XVII Festiwal Świnoujskie Wieczory Organowe powoli zbliża się do finału.

W piątek 21 sierpnia gościć będziemy wybitnego organistę Prof. Andrzej CHOROSIŃSKI – Ukończył studia w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie organów prof. F. Rączkowskiego i w klasie kompozycji prof. T. Paciorkiewicza. W 1972 r. uczestniczył w kursie mistrzowskim u prof. Floor Peetersa w Belgii.

Jest laureatem wielu konkursów organowych m.in. I nagrody Międzynarodowego Konkursu Improwizacji Organowej w RFN i wyróżnienia w Konkursie Bachowskim w Belgii. Koncertuje niemal we wszystkich krajach Europy oraz obu Ameryk, a także w Korei Południowej i w Japonii. Jest profesorem klasy organów w Akademii Muzycznej w Warszawie. Prowadzi także kursy mistrzowskie w kraju i za granicą.

Jest nie tylko mistrzem gry organowej, ale także kompozytorem, oraz autorem licznych transkrypcji utworów orkiestrowych na organy. W swym artystycznym dorobku ma nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe – ponad 20 płyt, w tym także płytę nagraną na świnoujskich organach. Jest konsultantem i autorem projektów budowy organów w Polsce oraz w Niemczech, Kanadzie i w Japonii.
W programie koncertu utwory J.S. Bacha, W.A. Mozarta, Ch. Gounoda, C. Francka i T. Dubois.