W dniu w wczorajszym, w godzinach popołudniowych, służby Kąpieliska Morskiego, wraz ze Strażą Miejską, przeprowadziły wspólny patrol na terenie świnoujskiej plaży.

– Upały ostatnich dni przyciągnęły tysiące osób spragnionych słonecznego wypoczynku na piasku i w morskiej wodzie, stąd szczególną uwagę skierowano na informowanie plażowiczów o obowiązujących na kąpielisku zasadach z zakresu bezpieczeństwa, w tym m.in. o zachowaniu 5 m pasa ochronnego dla przejazdu służb ratunkowych oraz opaskach identyfikacyjnych dla dzieci z numerem telefonu opiekuna, jak również zakazach: spożywania alkoholu, oraz wprowadzania psów ,oprócz strefy spacerowej do tego przeznaczonej, a znajdującej się na wschodniej stronie plaży – w pobliżu tzw.

Wiatraka, po lewej stronie wejścia plażowego od ul. Uzdrowiskowej- informuje Ewa Wileńska kierownik kąpieliska.

W trakcie patrolu pouczono kilku właścicieli psów, przekazując im jednocześnie treść regulaminu kąpieliska, oraz mapkę z kierunkiem do strefy spacerów ze zwierzętami.

Tekst/fot OSIR
plaza straż miejska

plaza straż miejska