Wyjeżdżasz za granicę na wakacje ? Załóż konto w serwisie Odyseusz na wypadek niebezpiecznej sytuacji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – „Odyseusz” – zapraszamy szczególnie tych, dla których dalekie podróże, peregrynacje, długi pobyt za granicą stanowią znaczną część ich życia czy działalności zawodowej!

Zachęcamy do korzystania z niego wszystkich, którzy przebywają lub planują pobyt poza granicami Polski.

Dlaczego?
w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt,
udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,
system „Odyseusz” umożliwi również otrzymywanie regularnych powiadomień dotyczących działalności placówki, informacji konsularnych,
a także – jeśli wyrażą Państwo taką wolę – może być wykorzystany w celu rejestracji do udziału w wyborach za granicą.

Jak się zarejestrować?
zgłoszenie swojego pobytu jest dobrowolne, jednak apelujemy o korzystanie z tej możliwości,
zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby: proste zgłoszenie podróży lub założenie profilu w systemie.

msz odyseusz

Praktyczne porady:
Osobom przebywającym za granicą dłużej niż 6 miesięcy polecamy założenie własnego konta, które umożliwi modyfikację swoich danych kontaktowych, zgłaszanie kolejnych podróży oraz otrzymywanie Newslettera i informacji o terminach wyborów.
Wszystkie osoby, które założą konto w systemie „Odyseusz” otrzymają e-mail potwierdzający ten fakt, a także będą otrzymywać regularne (coroczne) przypomnienia o konieczności aktualizacji swoich danych osobowych i kontaktowych. W przypadku zignorowania takiego wezwania konto zostanie automatycznie usunięte.
Osobom, które sporadycznie wyjeżdżają za granicę polecamy proste zgłoszenie, bez zakładania profilu. Zgłoszenie takie będzie archiwizowane w ciągu 14 dni od zakończenia podróży.

Zarejestruj się – https://odyseusz.msz.gov.pl

MSZ_ODYSEUSZ