Świnoujscy radni w dniu dzisiejszym będą chcieli uzyskać aktualne informacje o rzeczywistej sytuacji Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., a szczególnie w kontekście ogłoszenia o zbyciu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków i innych urządzeń, położonej w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza 16 oraz poznać plany i zamierzenia Zarządu Spółki w stosunku do MSR „Gryfia” oddział Świnoujście.

Czy radni wiedzą, że w tej materii nie mają nic do powiedzenia – mogą pytać i mogą przegłosowywać wszelkiego rodzaje odezwy – prośby i uchwały – a właściciel i tak będzie robił wszystko to co jest w interesie spółki.

Początek sesji nadzwyczajnej dziś 01.07.2015 o godzinie 15.00