Foto. Kamil Czech

W dniu 23 czerwca 2015 r. Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych działających w Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. oddział w Świnoujściu poinformowała Przewodniczącą Rady Miasta Świnoujście o rozpoczęciu postępowania prowadzonego w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji (w dniu 3 lipca 2015 r.), w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynków i innych urządzeń, położonej w Świnoujściu przy ul. Ludzi Morza 16 (mapka w załączeniu), które ukazało się na stronie http://www.msrgryfia.pl.

Sprzedaż tych gruntów według naszej wstępnej oceny tej sytuacji w zdecydowany sposób może wpłynąć na rozpoczęcie procesu likwidacji działalności stoczniowej firmy Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. (Świnoujście).

MSR Gryfia oddział w Świnoujściu jest jednym z naszych największych zakładów pracy, stąd też ogromne zaniepokojenie wzbudzają w Mieszkańcach i we Władzach Miasta Świnoujście te informacje.

Decyzją Radnych Miasta Świnoujście zwołane więc zostało na dzień 1 lipca 2015 r. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta, na którym chcielibyśmy uzyskać aktualne informacje o rzeczywistej sytuacji Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A., a szczególnie w kontekście przedmiotowego ogłoszenia poznać plany i zamierzenia Zarządu Spółki w stosunku do MSR „Gryfia” oddział Świnoujście.

Przewodnicząca Rady Miasta

Joanna Agatowska