Świnoujskim Radnym na dzisiejszej Sesji poszczają nerwy – pojawił się temat finansowania MKS Flota Świnoujście i radni zaczęli wypominać swoje stanowiska w sprawie finansowania Klubu.

Podczas debaty zastępca Prezydenta Sujka – „zdradził tajemnicę” – o tym, że radni dogadali się przed minionymi wyborami i nie będą w czasie kampanii wyborczej rozmawiać o Flocie.

Wiedzieliście, że radni za Waszymi plecami dogadali się ??