Strona główna » ZMIANY W POLSKIM LNG S.A.

W dniu 15 kwietnia 2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Polskiego LNG S.A. dotyczące przyjęcia sprawozdania finansowego spółki za poprzedni rok obrotowy.

Jednocześnie w związku z odbyciem ZWZ za poprzedni rok obrotowy oraz upływem kadencji Członków Zarządu Polskiego LNG S.A., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o ogłoszeniu konkursu na Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza delegowała dwóch członków Rady Nadzorczej Polskiego LNG S.A. do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu do czasu rozstrzygnięcia konkursu.

Obowiązki Prezesa Zarządu Polskiego LNG S.A. będzie pełnił Pan Jan Chadam, natomiast obowiązki Wiceprezesa Zarządu Pan Robert Soszyński.

Małgorzata Polkowska
Rzecznik Prasowy

Świnoujście. Musisz to zobaczyć !!


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW