Klub Biegacza “JOGGING” Świnoujście serdecznie zaprasza na kolejną, 14 już edycję Półmaratonu Bałtyckiego który odbędzie się sobota 21.03.2015r , start o godzinie 12.00, półmaraton zaliczany jest do punktacji Międzynarodowej Ligii Biegowej KBJ. Szczegóły w załączonym poniżej regulaminie.

REGULAMIN
XIV Półmaraton Bałtycki
§ 1. Organizator:

Klub Biegacza “JOGGING” Świnoujście

§ 2. Cel imprezy:
• popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji ruchowej;
• promocja różnorodnej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu;
• propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci młodzieży i dorosłych;
§ 3. Termin i miejsce:
• 21 marca 2015
• Promenadą do Bansinu i z powrotem
odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.
§ 4. Program imprezy:

• Od 11:00 – zapisy do biegu
• 12:00 start spod pływalni

§ 5. Trasa biegu:

Trasa wiedzie promenadą (spod pływalni przez Albeck i Heringsdorf do Bansinu i z powrotem)
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 200 minut.
§ 6. Warunki uczestnictwa:

W zawodach mogą wystartować osoby, które mają ukończone 16 lat, a ponadto:
• posiadają aktualne badania lekarskie, świadczące o braku przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym, lub podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność;
• posiadają dowód tożsamości (lub inny dokument) pozwalający określić wiek;
• osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica (pełnoletniego opiekuna) lub trenera na udział w zawodach.
§ 7. Zgłoszenia:

Zgłoszenie uczestnictwa oraz wydawanie numerów startowych realizowane będzie w dniu 21 marca,
od godz. 11:00 przy pływalni na promenadzie.
Opłata startowa – 5 zł.

§ 8. Sprawy porządkowe:
• numery startowe należy przymocować na ubraniu wierzchnim z przodu, w sposób umożliwiający bezproblemowy odczyt przez zespół sędziowski;
• zawodnik po zakończeniu biegu, zobowiązany jest niezwłocznie opuścić oznakowaną strefę mety;
• protesty dotyczące wyników, przyjmowane będą w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu 24 godzin od ich pierwszej nieoficjalnej publikacji na stronie KB „Jogging”.

§ 9. Nagrody:

Dla zwyciężczyni i zwycięzcy statuetki, a wśród pozostałych, którzy ukończą cały dystans rozlosowane nagrody niespodzianki.

§ 10. Postanowienia końcowe:
Organizator zapewnia:
• służbę medyczną na starcie-mecie
• punkt pomiarowo-żywieniowy na półmetku

Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
• za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą;
• za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

Lista uczestników zostanie opublikowana na stronie Klubu Biegacza Jogging – www.jogging.republika.pl

Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.
Organizator