Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, iż w związku z pracami modernizacyjnymi, w dniu 13 marca br. ,w godzinach od 8.00 do 13.00 nastąpią przerwy w dostawie wody na ulicach:

Marynarki Wojennej ( na odcinku od ul. Kossaków do ul. Kochanowskiego); Monte Cassino ( na odcinku od ul. Hołdu Pruskiego do ul. Sikorskiego);Hołdu Pruskiego ( na odcinku od ul. Monte Cassino do ul. Sikorskiego); Sikorskiego ( na odcinku od ul. Monte Cassino do ul. Chrobrego).