Prezydent Świnoujścia ponownie wybrany do zarządu Związku Miast Polskich

Janusz Żmurkiewicz został jednym z 25. członków zarządu Związku Miast Polskich. Obecna kadencja będzie już kolejną prezydenta Świnoujścia i potrwa do 2019 roku.

Wybory odbyły się podczas XXXVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Poznaniu , które towarzyszyło Kongresowi XXV-lecia Samorządu Terytorialnego.

Obecna kadencja zarządu jest już siódmą. Wśród członków są m. in. prezydenci Krakowa Jacek Majchrowski, Przemyśla Robert Choma, Inowrocławia Ryszard Brejza, Lublina Krzysztof Żuk. Prezesem wybrano prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza.

Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz działa w zarządzie od marca 2004 roku.

Do ZMP należy ponad 300 miast. Przedstawiciele związku wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Stanowiska i projekty zmian ustaw niekorzystnych dla samorządów, przygotowane przez Zarząd czy komisje problemowe Związku, a także wypracowane w czasie konferencji i spotkań są przedstawiane na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i podczas prac jej 11. zespołów roboczych, odpowiednim komisjom Sejmu i Senatu oraz poszczególnym ministerstwom.
Związek wspiera działania miast i gmin, które występują do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla samorządów rozwiązań prawnych. Zwraca się także do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w sprawach istotnych dla gmin.

ZMP to także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami ,możliwość uzyskania porad eksperckich.
Dla przedstawicieli miast organizowane są bowiem kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia z udziałem ekspertów z miast członkowskich oraz współpracujących instytucji krajowych, a także zagranicznych. Związek ma także swoich przedstawicieli w strukturach Unii Europejskiej.

Tekst BIK UM Świnoujście