Radny Borowski na swoim profilu Facebook-owym w dniu wczorajszym napisał

Nie będzie zmiany w statucie Miasta Świnoujście.

Kluby działające w Radzie Miasta nie doszły do porozumienia. Wygoda, lenistwo i arogancja wzięły górę nad troską o dobro wspólne.

Nasz statut jest niespójny i w wielu miejscach sprzeczny z Ustawą o samorządzie gminnym, co wielokrotnie zostało podkreślone na ostatnim szkoleniu dla radnych.

Takie podejście utwierdza mnie w przekonaniu, że świnoujska Rada Miasta przyjmuje w tej kadencji bierną postawę wobec wyzwań jakie czekają nasz samorząd.
Zmienimy to. – apeluje radny na swoim profilu Facebook-owym

 

Wygoda, lenistwo i arogancja wzięły górę nad troską o dobro wspólne – z tym trudno się nie zgodzić obserwując posiedzenia Rady Miasta w Świnoujściu