Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe po raz trzeci nominowało swojego przedstawiciela prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu Adama Makiełę do branżowej nagrody za całokształt działalności na rzecz środowiska wodociągowego, zwanej Wodoskarem. Tę prestiżową Nagrodę przyznaje kapituła konkursu zrzeszająca Regionalne Stowarzyszenia Wodociągowe w kraju.

 

Statuetka przyznawana jest od kilku lat. To nagroda za długoletnie doświadczenie oraz zaangażowanie w działalność na rzecz branży.

 

Wybierając laureata brane są pod uwagę między innymi: działalność na rzecz środowiska wodociągowego, wdrażanie i promowanie nowoczesnych myśli technicznych, sukcesy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (np. firma, organizacje, stowarzyszenia itp.), sukcesy w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem lub jednostką organizacyjną (np. okres zarządzania), aktywne wspieranie inicjatyw lokalnych i komunalnych.
adam

W przypadku Adama Makieły kapituła zwróciła szczególną uwagę na działalność kierowanego przez niego zakładu w kierunku ograniczenia strat w wodzie.

Prezes świnoujskiego ZWiK Adam Makieła był już dwukrotnie nominowany do Wodoskara. Przegrywał współzawodnictwo między innymi z Prezesem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie dr inż. Tadeuszem Rzepeckim, który jest również szefem wodociągów w Tarnowie. Tegoroczna nominacja była trzecią i tym razem skuteczną.

BIK UM Świnoujście