Przypominamy, że od dziś dotychczasowe identyfikatory tracą ważność, co oznacza, że pojazdy z nimi nie będą wpuszczane na Bieliki. Sprawdź, kto i w jaki sposób może ubiegać się o wydanie nowego identyfikatora.

Tak, jak dotąd, identyfikatory nie będą obowiązywały kierowców, których samochody osobowe oraz ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 ton posiadają numery rejestracyjnej zaczynające od liter ZSW.

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesantów, które znajduje się na parterze w głównym budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ulicy Wojska Polskiego 1/5. Tam można otrzymać wszystkie potrzebne do tego druki lub pobrać je ze strony internetowej Miasta Świnoujście pod adresem http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=3106

Kto może ubiegać się o identyfikator?

Właściciele pojazdów zarejestrowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zatrudnieni w lewobrzeżnej części Miasta Świnoujście na podstawie umowy o pracę na pełny etat i na czas nieokreślony od co najmniej 3 miesięcy. Warunkiem wydania identyfikatora jest przedłożenie wniosku i kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu, na który wydany ma być identyfikator oraz zaświadczenia o zatrudnieniu wydanego przez pracodawcę.

Identyfikator otrzymają mieszkańcy Świnoujścia, którzy posiadają pojazdy zarejestrowane w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście według tzw. starego wzoru tablic (białe litery i cyfry na czarnym tle) lub pojazdy zarejestrowane wg tzw. wzoru indywidualnego, a także użytkujący pojazd będący w leasingu.

– Nowością jest to, że identyfikatory będą wydawane również w sytuacji, gdy pojazd jest zarejestrowany na Wnioskodawcę, wpisanego w rubryce C.1. dowodu rejestracyjnego, niebędącego mieszkańcem Świnoujścia, ale będącego właścicielem zlokalizowanego na terenie lewobrzeżnej części Miasta Świnoujście: lokalu mieszkalnego, lokalu o funkcji: wczasowej, pensjonatowej, hotelowej, apartamentowej, nieruchomości mieszkalnej zabudowanej, posiadającego zlokalizowane na terenie lewobrzeżnej części Miasta Świnoujście spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego – mówi Robert Karelus, rzecznik prezydenta Miasta.

W takiej sytuacji pojazd może być zarejestrowany w innym, niż Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście, ale na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem wydania identyfikatora w tym przypadku jest przedłożenie wniosku oraz kopii dowodu rejestracyjnego pojazdu, na który wydany ma być identyfikator, zaświadczenia o posiadaniu spółdzielczego lub własnościowego prawa do lokalu lub odpisu z księgi wieczystej.

Nowe dokumenty będą ważne przez dwa lata, czyli do 31 grudnia 2016 roku. Opłaty za ich wydanie pozostają bez zmian i wynoszą:

– za identyfikator dla samochodu zarejestrowanego według tzw. starego wzoru, tj. białe litery i cyfry na czarnym tle oraz według indywidualnego wzoru: 10 złotych

– pozostałe identyfikatory: 120 złotych

Nie zmieniają się zasady korzystania z przeprawy promowej „Warszów” dla mieszkańców Świnoujścia. Z przeprawy promowej Świnoujście – Warszów (promy Bielik) bez ograniczeń i bez identyfikatorów mogą korzystać piesi oraz niżej wymienione pojazdy:

-rowery,

-wózki inwalidzkie,

-motocykle,

-motorowery,

-samochody osobowe i samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,0 t będące własnością mieszkańców Miasta, zarejestrowane w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście na podstawie numerów rejestracyjnych zaczynających się na ZSW…,

-samochody osobowe i samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,0 t będące własnością mieszkańców Miasta, zarejestrowane w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście na podstawie tablic tymczasowych,

-pojazdy uprzywilejowane,

-pojazdy używane do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

-pojazdy przewożące pacjentów do Centrum Dializ Fresenius Ośrodka Dializ nr 47 w Świnoujściu w dniu zabiegu, po okazaniu stosownego skierowania na hemodializę lub dializę otrzewnową.