Trzecia uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Stypendia wręczył wojewoda Marek Tałasiewicz.

Wyróżnienia otrzymało 63 uczniów z powiatu polickiego i stargardzkiego oraz miasta Szczecin i Świnoujście. Spotkanie było trzecią i ostatnią turą wręczania stypendiów. W tym roku trafiły one do łącznie 187 uczniów z zachodniopomorskich szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden – najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem. Stypendystą może także zostać uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.